Gat çyrasy

 • 12W ýagty LED pol çyrasy

  12W ýagty LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. LED lampa monjuklaryny çyra çeşmesi hökmünde ulanmak, lampoçkaly adaty akkor lampa bilen deňeşdirilende, ýagtylyk has durnukly, çyrpylmaz, gözleri netijeli gorap biler.Beýleki tarapdan, LED lampa az ýylylyk çykarýar we gyzmazdan birnäçe sagatlap ulanylyp bilner.2. Okamak, uklamak, makiýaup ýaly dürli sahnalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düwme düwmesini, HI-OFF-Pes wyklýuçatel, 2 derejeli ýagtylygy sazlamak ulanyň.ýumuş ...
 • El degirme basgançakly yşyklandyryjy LED pol çyrasy

  El degirme basgançakly yşyklandyryjy LED pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1.LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, ýalpyldawuk, adaty akkor lampalardan has köp gorag, otagyňyzy ýakmak üçin 12W LED ýagty.900-1000 Lýumens ýagtylandyrýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.2. Üç reňk temperaturasy : 6000K-4500K-3000K, salkyn ak , ýyly ak , ýyly sary. Dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýagtylygy sazlamagyň 10% -100% basgançaksyz garalmagy. Işlemäge kömek etmek üçin ofisiňizde goýuň, liwindäki diwanyň gapdalynda ...
 • 1 gat we stol çyrasyndaky “LED ýagty 2”

  1 gat we stol çyrasyndaky “LED ýagty 2”

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. 2-in-1-i dik, erkin çyradan ofis stolunyň çyrasyna ýa-da gijeki yşyk çyrasyna öwürmek üçin 3 aýak aýagyny goşuň ýa-da aýyryň.Ulanyş islegine görä onuň ýagdaýyny kesgitläp bilersiňiz. Floorerde ýa-da stoluň üstünde goýulsa-da durnukly. Bazadan başga ähli bölekler ýuka we ýer tutman erkin ýerleşdirilip bilner.2. Duýgur reňkli we 3 açyk reňk sazlamasy (salkyn ak, ýyly ak, ýyly sary) açyk iş ýa-da keýpsiz yşyk berýär ...
 • LED ýagty okamak we senet pol çyrasy

  LED ýagty okamak we senet pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. LED lampa monjuklaryny pol lampalarynyň ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanmak, halogen lampalar we akkor lampalar bilen deňeşdirilende, onuň ýagtylygy has ýagty, zaýalanmaga meýilli däl, energiýa tygşytlaýar. 900-1000 Lýumens şöhle saçýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.2. Stepdimsiz garalmak: ýagtylygy sazlamagyň 10% -100%, we üç reňk temperaturasy: 6000K-4500K-3000K saýlap bilersiňiz. Dürli ulanylyş ssenariýalaryna görä dürli yşyklandyryşy saýlamak l-a has gowy tejribe getirip biler ...
 • Açyk LED okamak, senet we ýumuş pol çyrasy

  Açyk LED okamak, senet we ýumuş pol çyrasy

  önümiň jikme-jiklikleri: 1. Stoluň ýa-da diwanyň gapdalynda pol çyrasyny goýuň we gözüňizi gerek ýerinde ýagtylandyrmak üçin gözenekden peýdalanyň., okaýarkaňyz ýa-da tikeniňizde.Inerinde bir gezek goýulýar.Topokardan 64 1/2 ″ çenli dur.2. Duýgur dolandyryş bilen çyralary ýakyň we öçüriň, ädimsiz garaldyjy bilen öçüriň. Stepdimsiz garamak funksiýasy prosesi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.Öçürilen pol çyrasy ýagtylygy sazlap biler ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2