Çaqun-1
Çaqun-2
Çaqun-3

Işleýän önümler

Simsiz güýçlendiriji bilen LED stol çyrasy

Simsiz güýçlendiriji bilen LED stol çyrasy

Ajaýyp yşyklandyryş bilen ajaýyp häzirki zaman stili, bu tebigy gündiz stol çyrasy işleýşi ýaly ajaýyp.LEDokary öndürijilikli bu LED stol çyrasy çeýe goly özünde jemleýär, islegleriňize görä amatly sazlamaga mümkinçilik berýär.
Jikme-jikliklere düşünmek
Gat çyrasy 12w ightagtylandyrylan pol çyrasy

Gat çyrasy 12w ightagtylandyrylan pol çyrasy

LED çyra monjuklary ýagtylyk çeşmesi hökmünde, ýalpyldawuk, adaty akkor lampalardan has köp gorag, otagyňyzy ýakmak üçin 12W LED ýagty.900-1000 Lýumens ýagtylandyrýar - ýöne diňe 12W elektrik energiýasyny çekýär.
Jikme-jikliklere düşünmek

LED pol çyrasy

biz hakda

 • Ightagty-LED-okamak-senet-wezipe-pol-çyra-8

Kompaniýanyň tertibi:

“Shaoxing Shangyu Chaoqun Electric Appliance Co., Ltd.” 2012-nji ýylyň iýun aýynda döredildi we Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheri, Şangýu etraby, Şangpu şäherçesi senagat zolagynda ýerleşýär.Amatly ulag bilen zawodymyzdan Hangzhou halkara howa menziline awtoulag bilen bary-ýogy bir sagat gerek bolar.10 ýyla golaý ösüşiň dowamynda 5000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman ussahanasy bar;residentialaşaýyş yşyklandyryş önümleriniň meýdanlarynda baý tejribesi bolan, şeýle hem köpçülikleýin önümçilik, gurnama we synag üçin ýokary derejeli ýokary derejeli ýörite enjamlar, müşderini doly kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň hiline berk gözegçilik etmek.

köpräk oka
 • Gonkong (HK) yşyklandyryş ýarmarkasy

  Gonkong (HK) Yşyklandyryş ýarmarkasy sergä gatnaşyjylara we alyjylara giň işewürlik mümkinçiliklerini hödürleýän dünýädäki iň uly yşyklandyryş ýarmarkasydyr we şu güne çenli esasanam yşyklandyryş pudagynda iň möhüm söwda wakalarynyň biri bolmagynda galýar.HK yşyklandyryş ýarmarkasy köplere degişlidir ...

  jikme-jiklikleri gör
 • LED yşyklara geçmegiň 25 ygtybarly sebäbi

  1. Yşyk-diodly lampa täsirli çydamlymy ..?Käbir yşyklandyryjy yşyklar 20 ýyla çenli dowam edip biler.Hawa, dogry okaýarsyňyz!LED armaturlary çydamlylygy bilen meşhurdyr.Ortaça bir yşyk çyrasy, 000 50,000 sagat dowam edýär.Bu akkor lampalardan we dört esse 50 esse uzyn ...

  jikme-jiklikleri gör